You are not logged in. (Login)
Skip LoginSkip Main Menu

การสมัคร
การสมัครสมาชิกใหม่ ไม่ต้องรอการ อนุมัติ ผ่านทางอีเมล์ ให้ท่านดำเนินการสมัครตามขั้นตอนนี้
1.กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผู้ใช้ >>คลิก เข้าสู่ระบบ
2.กรอกรายละเอียดสมาชิก
3.คลิก อับเดตประวัติส่วนตัว
ท่านก็สามารถ..ใช้ชื่อ/รหัส ที่ท่านกรอกในข้อ 1 ในการเข้าสู่ระบบได้เลย

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 Today Wednesday, 16 April 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Skip Course categoriesSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip DownloadSkip โครงข่ายเรียนรู้ไร้พรมแดน

โครงข่ายเรียนรู้ไร้พรมแดน

โครงข่ายเรียนรู้ไร้พรมแดน
http://106.0.176.3/
Skip สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย

สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย

sahavicha
obec lms
e-book
classroom
Schoolnet
Panyathai
skoool_th
eDLTV
edltv
วิทย์คณิต
ศูนย์รวมสือ ศธ.
ETV

ClassStart.org

Skip หน่วยราชการ

หน่วยราชการ

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศ฿กษาธิการ
สำนักงานเลจาธิการสภาศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอชีวศึกษา
สมป
สารสนเทศมัธยมศึกษาSkip เรื่องน่ารู้ประจำวันนี้&วันนี้ในอดีต

เรื่องน่ารู้ประจำวันนี้&วันนี้ในอดีต

Skip สังคมออนไลน์

สังคมออนไลน์

hotmail g mail

yahoo facebook
สถิติ
twitter skype
10 เมษายน 2557 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 อาคารวานิช ไชยวรรณ

พระปฐมวิทยาลัย
พระปฐม

line2
การรับสมัครนักเรียน


ดูกำหนดการรับนักเรียนชั้น ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
ดูประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 (ทั่วไป)
ดูประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ( ม.3 เดิม)
ดูประเภทเงื่อนไขพิเศษ ม.4
ดูประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ในเขตพื้นที่บริการ)
ดูประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (นอกเขตพื้นที่บริการ)
ดูประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (เงื่อนไขพิเศษ)

ดูชมภาพการรับสมัครนักเรียน ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2557

line2
ข่าว ประกาศ

นักศึกษาวิชาทหารใหม่ โปรดทราบ.....
ดูนักเรียนที่สมัครเข้าค่ายฝึกอบรมตามโครงการ"ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม"
ที่กรมการสัตว์ทหารบก ในวันที่ 22-24 เเษายน 2557 ขอให้นักเรียนปฏิบ้ติตามข้อต่อไ
ปนี้
1. ไปรายงานตัวในวันที่22 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น. ที่กรมการสัตว์ทหารบก
การแต่งกายชุดพลศึกษาของรร. ใส่กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ
2.ใครยังไม่ติดภาพถ่ายในใบสมัคร
ให้นำไปด้วย
3.ให้เตรียมสิ่งของใช้จำเป็นไปด
้วยเช่นเสื้อยืด+กางเกงขาสั้น1ชุด รองเท้าแตะ กางเกงใน
ผ้าเช็ดต้ว สบู่ ยาสีฟัน+แปรง ยาสระผม
4.นักเรียนจะได้รับชุดอยู่ค่ายค
นละ2ชุดพร้อมหมวกและอาหารทุกมึ้อที่ อยู่ค่าย
5.ผู้ปกครองรับกลับในวันที่24 เมษายน 57 เวลา 10.00น. ที่กรมการสัตว์ทหารบก
ผู้ประกาศว่าที่ร้อยตรีสุชาติ มณีวุฒิวรสกุล โทร 089-9198689

ดูนักเรียนที่ยังไม่ได้สมัครเรียนวิชาหารชั้นปีที่1 ทั้งชายและหญิง ให้มาขอสมัครเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ มณีวุฒิวรสกุล ช่วงที่นักเรียนมาเรียนปรับพื้นฐาน

line2


ดู
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอนพัทย์ ไทรแก้วดวง นักเรียนชั้น ม.3/1 สอบ O-NET
ปีการศึกษา 2556 วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุดของประเทศไทย ได้ 100 คะแนนเต็ม


lineภาพข่าวกิจกรรม

อบรมพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง
อบรม อบรม อบรม
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ร่วมมือกับสถาบันราชภัฎนครปฐม จัด
อบรมพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้าง
ระบบพี่เลี้ยง ตามข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2557
ดูภาพกิจกรรม
ดูวันที่ 20 มีนาคม 2557

การแข่งขันลูกทุ่งมัธยม Season 2
ลูกทุ่งมัธยม ลูกทุ่งมัธยม ลูกทุ่งมัธยม
ดูชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ปัจฉิมนิเทศ ม.6 14 มีนาคม 2557
ปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปัจฉิมนิเทศ ม.6
ดูดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 7 มีนาคม 2557
ดู ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมวิทยากร เพื่อพัฒนาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์
– 3 มีนาคม พ.ศ. 2557

ณ บ้านชมเดือน ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ครูผู้นำการเรียนแปลง คณิตศาสตร์ ครูผู้นำการเรียนแปลง คณิตศาสตร์ ครูผู้นำการเรียนแปลง คณิตศาสตร์
ชมภาพกิจกรรมการอบรม
ดู วันที่ 27 กุมภมพันธ์ 2557
ดู วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ดู วันที่ 1 มีนาคม 2557
ดู วันที่ 2 มีนาคม2557
ดู วันที่ 3 มีนาคม 2557
เส้นสาย

กระดานถามตอบ

(No news has been posted yet)

logo

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
117/2 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034241657
โทรสาร 034252611
ผู้ดูแลระบบ นายภูชิต แสงบัว
e_mail :
puchit_s@hotmail.com

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
Phrapathom Witthayalai School
e_mail : pt1.school@gmail.com

Skip ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นายสามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.สามารถ รอดสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววลัยพร ชัยประเสริฐสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนิกุล แก้วเกตุมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายทวีศักดิ์ อริยวัฒน์วงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุนันทา วิจารณ์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Skip ผลงานทางวิชาการของครู พ.ป.Skip คุณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (อัตลักษณ์)

คุณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (อัตลักษณ์)

คุณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (อัตลักษณ์)

ชื่อสัตย์  - มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัย
รอบรู้     - มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อตนเอง
              ส่วนรวมและประชาคมโลก
พอเพียง - รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Skip สถิติการเยี่ยมชม (1 เม.ย.54)

สถิติการเยี่ยมชม (1 เม.ย.54)