ห้องเรียนออนไลน์ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

You are not logged in. (Login)

Skip LoginSkip Main Menu

การสมัคร
การสมัครสมาชิกใหม่ ไม่ต้องรอการ อนุมัติ ผ่านทางอีเมล์ ให้ท่านดำเนินการสมัครตามขั้นตอนนี้
1.กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผู้ใช้ >>คลิก เข้าสู่ระบบ
2.กรอกรายละเอียดสมาชิก
3.คลิก อับเดตประวัติส่วนตัว
ท่านก็สามารถ..ใช้ชื่อ/รหัส ที่ท่านกรอกในข้อ 1 ในการเข้าสู่ระบบได้เลย

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
Today Sunday, 26 April 26 27 28 29 30   
Skip Course categoriesSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip DownloadSkip โครงข่ายเรียนรู้ไร้พรมแดน

โครงข่ายเรียนรู้ไร้พรมแดน

โครงข่ายเรียนรู้ไร้พรมแดน
http://106.0.176.3/
Skip หน่วยราชการ

หน่วยราชการ

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศ฿กษาธิการ
สำนักงานเลจาธิการสภาศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอชีวศึกษา
สมป
สารสนเทศมัธยมศึกษาSkip สังคมออนไลน์

สังคมออนไลน์

hotmail g mail

yahoo facebook
สถิติ
twitter skype
ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ยินดีต้อนรับทุกท่าน

มาตราฐานสากล
พระปฐม

แนวปฎิบัติ

เส้นสาย

line2
ข่าว ประกาศ
คนดี ศรีพระปฐม


เส้นสาย

lineภาพข่าวกิจกรรม

จ้าง ประกวดราคา รับสมัคงาน


เส้นสาย

กระดานถามตอบ

(No news has been posted yet)

logo

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
117/2 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034241657
โทรสาร 034252611
ผู้ดูแลระบบ นายภูชิต แสงบัว
e_mail :
puchit_s@hotmail.com

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
Phrapathom Witthayalai School
e_mail : pt1.school@gmail.com

Skip ผลงานทางวิชาการของครู พ.ป.Skip งานประกันคุณภาพSkip ภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2556

ภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2556กิจกรรมทำบุญและมอบทุนการศึกษา
**ทำบุญและรับมอบทุนจากผู้มีจิตศรัทธา
**มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
กิจกรรมวันเกียรติยศ "คนดีศรีพระปฐม"
**มอบเกียรติบัติให้ผู้ปกครองและนักเรียน ณ อาคารวานิช ไชยวรรณ ชั้นล่าง
**มอบเกียรติบัติให้ผู้ปกครองและนักเรียน ณ อาคารวานิช ไชยวรรณ ชั้นบน

กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ Amazing Phrapathom

**Amazing Phrapathom 23 ม.ค.57
**Amazing Phrapathom 24 ม.ค.57
งานส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศีครู 16 มกราคม 2556
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
พิธีสงฆ์ อาคารวานิช ไชยวรรณ
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครู
งานวันเด็กแห่งชาติ 2557
จิตอาสาป้องกันเอดส์ ครั้งที่ 5
งานมหาธีรราชเจ้าครั้งที่ 12
ลูกเสือยุวกาชาด เข้าค่าย 2556
ลูกเสือระดับชั้น ม.1
**ชุดที่ 1 (ภาพโดยครูประกิต อรุณมาศ)
**ชุดที่ 2 (ภาพโดยครูประกิต อรุณมาศ)
**ชุดที่ 3 (ภาพโดยครูประกิต อรุณมาศ)
**ชุดที่ 4
(ภาพโดยครูประกิต อรุณมาศ)
ลูกเสือระดับชั้น ม.2 ค่ายอู่ทองสักทอง จ.สุพรรณบุรี
**ชุดที่ 1 (ภาพโดยครูประเสริฐ คนยงค์)
**ชุดที่ 2 (ภาพโดยครูหัสชัย ทวีผล)
ลูกเสือระดับ ม.3 ค่ายธนรัชต์ จ.ประจวบฯ
**ดูภาพกิจกรรมลูกเสือ ม.3 (ภาพโดยครูวีรวิทย์ กล่ำเจริญ)
ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1
ค่ายอู่ทองสักทอง จ.สุพรรณบุรี
**ชุดที่ 1 (ภาพโดยครูพรพิไร แก้วสมบัติ)
**ชุดที่ 2 (ภาพโดยครูพรพิไร แก้วสมบัติ)
**ชุดที่ 3 (ภาพโดยครูพรพิไล แก้วสมบัติ)
**ชุดที่ 4 (ภาพโดยครูพรพิไร แก้วสมบัติ)
ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.3 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี

**ชุดที่ 1 (ภาพโดยครูวิวัฒน์ ปาหินา)
**ชุดที่ 2 (ภาพโดยครูวิวัฒน์ ปาหินา)
**ชุดที่ 3 (ภาพโดยครูวิวัฒน์ ปาหินา)
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2556

**ตักบาตร เช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2556
**ถวายพระพรชัยมงคล เย็นวันที่ 5 ธันวาคม 2556
**ทำบุญตักบาตร 4 ธันวาคม 2556
**ถวายพระพรชัยมงคลฯ 4 ธันวาคม 2556

**วันพ่อ ยกย่องพ่อดีเด่น 4 ธันวาคม 2556
ประชุม สบมท.นครปฐม
วันเอดส์โลก 2556

ตลาดนัดพอเพียง 27 พ.ย.56
ลูกเสือถวายราชสดุดี ณ พระราชวังสนามจันทร์

ลูกเสือถวายราชสดุดี ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

แนะแนวการศึกษา จุฬา-นครปฐม
พิธีเปิดฟุตบอลประเพณี
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 พ.ย.2556
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 พ.ย.2556

ค่ายคณิตวิทย์สู่ธรรมชาติ ชุดที่ 1
ค่ายคณิตวิทย์สู่ธรรมชาติ ชุดที่ 2
อบรมไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

ค่ายคณิตศาสตร์ ม. 1 ครั้งที่ 15

ค่ายคณิต-วิทย์ รักษ์สิ่งแวดล้อม
จิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันอาสาหฬบูชา 2556
หล่อเทียนพรรษา 2556
แห่เทียนพระราชทาน 2556
ลูกเสือหลวงไปกรุง กรุงเทพฯ
ลูกเสือไป พระราชวังสนามจันทร์
ลูกเสือ ลานโดม หน้าเสาธงโรงเรียน
Skip ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2552

ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2552

01 Tutor Channel on Tour พระปฐมวิทยาลัย 30 ต.ค. 2552
01 ลอยกระทง 2 พ.ย 2552
01 TOT Young Club
01 
Tutor Channel on Tour พระปฐมวิทยาลัย 30 ต.ค. 2552
01 สืบสานประเพณีลอยกระทง 2 พ.ย 2552
01 TOT Young Club กับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2
01 พิธีมอบเกียรติบัตร วันที่ 20 พ.ย. 2552
01 
พิธีเปิดฟุตบอลประเพณี ม.6 และบาสเก็ตบอลประเพณี ม.3
01 
ลูกเสือถวายราชสดุดีฯ ณ.พระราชวังสนามจันทร์ 25 พ.ย. 2552
01 
ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้และค่าใช้จ่าย นักเรียนในโครงการ พสวท. เดินทางไปศึกษาดู
 
    งาน ณ.ประเทศสิงคโปร์
01 นักเรียนพระปฐมวิทยาลัยร่วมบริจาคโลหิต
01 โครงการตลาดนัดพอเพียง 1 ธันวาคม 2552
01 นิทรรศการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ไม่เหมาะสมและยุติการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี
01 ฝึกซ้อมแอโรบิคกรีฑาจังหวัด
01 พีธีถวายพระพรชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552
ลูกเสือ-ยุวกาชาด เข้าค่ายพักแรม
01 
ลูกเสือ ม.1 ชุดที่ 1
     ลูกเสือ ม.1 ชุดที่ 2
 
    
ลูกเสือ ม.1 ชุดที่ 3 
     
ลูกเสือ ม.1 ชุดที่ 4  
     
ลูกเสือ ม.1 ชุดที่ 5
     ลูกเสือ ม.1 ชุดที่ 6
     ลูกเสือ ม.1 ชุดที่ 7 
     
ลูกเสือ ม.1 ชุดที่ 8  
     
ลูกเสือ ม.1 ชุดที่ 9
     ลูกเสือ ม.1 ชุดพิเศษ
01 
ลูกเสือ ม.2 ชุดที่ 1
     ลูกเสือ ม.2 ชุดที่ 2  
     
ลูกเสือ ม.2 ชุดที่ 3  
     
ลูกเสือ ม.2 ชุดที่ 4 
01 
ลูกเสือ ม.3 ชุดที่ 1
     ลูกเสือ ม.3 ชุดที่ 2  
    
ลูกเสือ ม.3 ชุดที่ 3 
     
ลูกเสือ ม.3 ชุดที่ 4 
01 
ยุวกาชาด ม.1 ชุดที่ 1
    
ยุวกาชาด ม.1 ชุดที่ 2
01 ยุวกาชาด ม.2 ชุดที่ 1
     ยุวกาชาด ม.2 ชุดที่ 2
01 
ยุวกาชาด ม.3 ชุดที่ 1
     ยุวกาชาด ม.3 ชุดที่ 2
     ยุวกาชาด ม.3 ชุดที่ 3
     ยุวกาชาด ม.3 ชุดที่ 4
01วันเด็ก 2553
01ทำบุญโรงเรียน
01พระปฐมวิชาการ
01โครงการโอเพนซอร์สคิวบิกโรโบโค้ด
    Cubic Robocode Camp On Tour#2

    บรรยากาศการอบรม ชุดที่ 1
    บรรยากาศการอบรม ชุดที่ 2

01ค่ายอาสา วิทย์ปลูกป่า
    ชุดที่ 1    ชุดที่ 2    ชุดที่ 3 
    ชุดที่4     ชุดที่ 5    ชุดที่ 6  
    ชุดที่7     ชุดที่8

Skip คุณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (อัตลักษณ์)

คุณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (อัตลักษณ์)

คุณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (อัตลักษณ์)

ชื่อสัตย์  - มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัย
รอบรู้     - มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อตนเอง
              ส่วนรวมและประชาคมโลก
พอเพียง - รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Skip สถิติการเยี่ยมชม (1 เม.ย.54)

สถิติการเยี่ยมชม (1 เม.ย.54)