You are not logged in. (Login)
Skip LoginSkip Main Menu

การสมัคร
การสมัครสมาชิกใหม่ ไม่ต้องรอการ อนุมัติ ผ่านทางอีเมล์ ให้ท่านดำเนินการสมัครตามขั้นตอนนี้
1.กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผู้ใช้ >>คลิก เข้าสู่ระบบ
2.กรอกรายละเอียดสมาชิก
3.คลิก อับเดตประวัติส่วนตัว
ท่านก็สามารถ..ใช้ชื่อ/รหัส ที่ท่านกรอกในข้อ 1 ในการเข้าสู่ระบบได้เลย

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 Today Friday, 24 October 24 25
26 27 28 29 30 31  
Skip Course categoriesSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip DownloadSkip โครงข่ายเรียนรู้ไร้พรมแดน

โครงข่ายเรียนรู้ไร้พรมแดน

โครงข่ายเรียนรู้ไร้พรมแดน
http://106.0.176.3/
Skip สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย

สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย

sahavicha
obec lms
e-book
classroom
Schoolnet
Panyathai
skoool_th
eDLTV
edltv
วิทย์คณิต
ศูนย์รวมสือ ศธ.
ETV

ClassStart.org

Skip หน่วยราชการ

หน่วยราชการ

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศ฿กษาธิการ
สำนักงานเลจาธิการสภาศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอชีวศึกษา
สมป
สารสนเทศมัธยมศึกษาSkip สังคมออนไลน์

สังคมออนไลน์

hotmail g mail

yahoo facebook
สถิติ
twitter skype
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

พระปฐมวิทยาลัย
พระปฐม

line2

ศิษย์เก่าลงทะเบียนที่นี่
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ทุกรุ่น... ทุกคน...ลงทะเบียน
เพื่อจัดทำทำเนียบรุ่น

ลงทะเบียนศิษย์เก่าคลิกที่นี่

แนวปฎิบัติ
สำหรับคุณครูผู้รักความก้าวหน้าศึกษา เพื่อลงสนามสอบวันที่ 31 พ.ค.2557

line2
ข่าว ประกาศ


ประกาศคุรุสภา
เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
สนใจติดต่อขอรับเอกสาร และส่งใบสมัครที่ฝ่ายบริหารงานบุคล ภายในวันศุกร์ที่ 23 พ.ค.2557

ดูDownload เอกสาร

คำสั่งโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ดูคำสั่งโรงเรียนที่ 138/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนและการลงทะเบียนของนักเรียนระดับชั้น ม.2,3,5 และ6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ดูคำสั่งโรงเรียนที่ 137/2557 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับ เลขานุการและครูที่ปรึกษา
ดูคำสั่งโรงเรียนที่ 136/2557 เรื่อง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

คนดี ศรีพระปฐม

คนดีศรีพระปฐมภูศิษฐ์ วัฒน์ผดุงเกียรติ 3/10 พบเงินจำนวน 200 บาท บริเวณประตูหลัง ใครทำเงินหล่นหาย
ขอรับคืนได้ที่ครูภูชิต


lineภาพข่าวกิจกรรม

แสดงความยินดี แสดงความยินดี
ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้และเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัว
แสดงความยินดีต่อนายโสภณ นะวาระหะคุณ นักเรียนชั้น ม.6/5 อาสายุวกาชาดโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสภากาชาดไทย เข้าร่วมโครงการ National Youth Festival 2014
ระหว่างวันที่ 22 - 26 พ.ค. 2557 ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย

ดูดูภาพกิจกรรมแสดงความยินดี

ดูเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดผลประเมินการศึกษา

รางวัล ป.ป.ส. ดีเด่นระดับโรงเรียน
ป.ป.ส. ดีเด่น
ป.ป.ส. ดีเด่น
ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รับโล่ห์รางวัล ป.ป.ส.ระดับดีเด่น
โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2555 จากนายจตุรงค์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
ดู
ดูภาพกิจกรรมการรับรางวัลฯ

บรม PCK 2 คณิตศาสตร์
PCK2 PCK2 PCK2
สสวท. ร่วมกับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามมาตราฐานและตัวชี้วัดที่มีประสิทธิผลสูง (PCK2)
ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม
ดูภาพกิจกรรมการอบรม
ดูภาพกิจกรรมวันที่ 10 พ.ค.57
ดูภาพกิจกรรมวันที่ 11 พ.ค.57
ดูภาพกิจกรรมวันที่ 12 พ.ค.57
ดูภาพกิจกรรมวันที่ 13 พ.ค.57
ดูภาพกิจกรรมวันที่ 14 พ.ค.57
ดูภาพกิจกรรมงานเลี้ยงรับรอง

บุคลากรและสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2555
รับโล่ รับโล่ รับโล่
ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รับโล่ห์รางวัลป.ป.ส.ระดับดีเด่น
โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2555 จากนายจตุรงค์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

ดู
ดูภาพกิจกรรมการรับรางวัลฯ

จ้าง ประกวดราคา รับสมัคงาน
ดู ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน และวิชาเอกภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดรายละเอียด
ดู ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เส้นสาย

กระดานถามตอบ

(No news has been posted yet)

logo

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
117/2 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034241657
โทรสาร 034252611
ผู้ดูแลระบบ นายภูชิต แสงบัว
e_mail :
puchit_s@hotmail.com

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
Phrapathom Witthayalai School
e_mail : pt1.school@gmail.com

Skip ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นายสามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.สามารถ รอดสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววลัยพร ชัยประเสริฐสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนิกุล แก้วเกตุมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายทวีศักดิ์ อริยวัฒน์วงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุนันทา วิจารณ์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Skip ผลงานทางวิชาการของครู พ.ป.Skip งานประกันคุณภาพSkip คุณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (อัตลักษณ์)

คุณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (อัตลักษณ์)

คุณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (อัตลักษณ์)

ชื่อสัตย์  - มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัย
รอบรู้     - มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อตนเอง
              ส่วนรวมและประชาคมโลก
พอเพียง - รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Skip สถิติการเยี่ยมชม (1 เม.ย.54)

สถิติการเยี่ยมชม (1 เม.ย.54)

Session Replace: Table './moodle/mdl_sessions2' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed